از تركيب بتن مقاوم با هنر ايراني و استفاده از تكنولوژي ژيشرفته آلماني، سنگ فرشهاي بتني سبك وزن توليد كرده ايم كه در عين زيبايي، نسبت به سرما و گرما مقاوم است. بدون نياز به بنايي و استفاده از سيمان براي نصب، به صورت خشك كار كنار هم چيده مي شوند. پس از فرش شدن سطح مي توانند صد هاتن وزن را تحمل نمايند به گونه اي كه مي توان سطح جاده هاي ترانزيت را با آنها زيبا كرد.

istanbul escort 1xbet casino siteleri betpas deneme bonusu kayseri escort marmaris escort io games Unblocked Games 77 Drift Boss tank trouble Girls Games unblocked games www.byotu.com