از تركيب بتن مقاوم با هنر ايراني و استفاده از تكنولوژي ژيشرفته آلماني، سنگ فرشهاي بتني سبك وزن توليد كرده ايم كه در عين زيبايي، نسبت به سرما و گرما مقاوم است. بدون نياز به بنايي و استفاده از سيمان براي نصب، به صورت خشك كار كنار هم چيده مي شوند. پس از فرش شدن سطح مي توانند صد هاتن وزن را تحمل نمايند به گونه اي كه مي توان سطح جاده هاي ترانزيت را با آنها زيبا كرد.

bahçeşehir escort beylikdüzü escort bursa escort elitbahis Unblocked Games 66